איילון דרום – כביש 20

הפיכת כביש מס' 20 (נתיבי איילון) לדרך פרברית מהירה ממחלף "קיבוץ גלויות" בתל אביב ועד למחלף "חולות", באורך של כ- 15 ק"מ. הדרך כוללת 9 מחלפים לאורכה, וכן רצועה למסילות רכבת בין 2 מסלולי הכביש. העבודה כללה, בין השאר, את פינויה של רצועת הרכבת והפרדתה באמצעות קירות תומכים ממסלולי הכביש הפעילים.

היקף הפרוייקט: כ- 1.2 מיליארד ₪ בשנים 1999 – 2008.