תחנות שאיבה - קו מאסף מזרחי

הקמת שלוש תחנות שאיבה ראשיות לביוב, כחלק מפרויקט הקו המאסף המזרחי.
לצורך אבטחת פעילות התחנה נבנו בכל תחנה שתי תחנות משנה שאחת היא "תמונת ראי" של השניה.

תקציב 150 מלש"ח, בין השנים 2005 – 2009.