תכנון טווח רחוק

החברה משתתפת בצוותי תכנון רב תחומיים. במסגרת צוותים אלו מנהלת החברה את תהליכי התכנון או מרכזת את הטפול בנושאי תשתית, פתוח וסביבה.

פרוייקטים

תמ"א 35, תוכנית מתאר ארצית משולבת, שהיא תוכנית הפתוח הכוללת של מדינת ישראל לשנת 2020, עבור מנהל התכנון במשרד הפנים.

תוכנית לניהול מימי החופין בישראל, עבור מינהל התכנון במשרד הפנים.

תוכנית אב לפיתוח מטרופולין תל אביב, עבור משרד הפנים ותוכנית מתאר מחוזית למחוז תל אביב - תממ 5.

תוכנית אב לפיתוח נמל "אשדוד", עבור "רשות הנמלים".

בחינת אתרים לשדה תעופה בינלאומי שני בישראל (בשתוף עם אדר' רפי לרמן) - בהזמנת רשות שדות התעופה ומינהל התכנון.

פרויקט קו הרכבת המהיר לירושלים - ליווי ואישור תמ"אות משלימות והרשאות לביצוע מול ולנת"ע והמועצה הארצית, אחריות להצגת מסמכים ותוכניות של הרכבת לגוף המאשר בועדה לתשתיות לאומיות, בנושא ההיבטים הנופיים והסביבתיים של מסמכי התכנון וביצועם בפועל.

השתתפות בצוות התכנון לארבע ערים ראשיות באלבניה עבור הבנק העולמי.

כביש 9 (כביש רוחב ארצי מדרום לחדרה המקשר בין כביש מס' 2 לכביש מס' 6) בהזמנת החברה הלאומית לדרכים, הכולל תיאומים מול לשכות התכנון השונות, לרבות הועדה לתשתיות לאומיות, משרד הפנים, הכוללים הגשה ואישורים של מסמכים סביבתיים ועד אישור תוכניות לביצוע באמצעות צוות מלווה.