תשתיות על

קווי ביוב AY

הפרויקט מתוכנן במסגרת שדרוג קווי הולכת השפכים במטרופולין ת"א.

תחנת שאיבה AY

בניית תחנת שאיבה ייחודית לשפכים בעומק העולה על 30 מטר.

מנהרת ניקוז הרצליה

פרוייקט בניית מנהרה הקולטת את מי הגשמים למניעת הצפה.

שיקום קו Q של השפד"ן ביפו

ניהול פרויקט שיקום שני קווי הביוב הראשיים של השפד"ן (קו "Q").

תחנות שאיבה

ניהול ופיקוח על הקמת שלוש תחנות שאיבה לביוב בקו המאסף המזרחי שפד"ן

הקו המאסף המזרחי שפד"ן

פרוייקט הביוב הלאומי של אגוד ערים דן לביוב.

קו סניקה לשפכי באר שבע

ניהול ופיקוח על הנחת קו סניקה מפיברגלס לשפכי העיר באר-שבע.

קו סניקה לשפכי אשדוד

הנחת קו סניקה ראשי חדש למכון הטיפול, שיחליף את הקו הישן הקיים.

פרוייקטים נוספים - תשתיות על קטגוריות נוספות קטגוריות נוספות קטגוריות נוספות קטגוריות נוספות קטגוריות נוספות

קו ביוב מאסף - סגולה גהה

הנחת קו ביוב מאסף למטרופולין דן באורך של כ 2.5 ק"מ ובקוטר של 1.5 מטר. קו הביוב בוצע בעבור אגוד ערים דן (ביוב) באזור סגולה שבפתח תקוה. הפרוייקט כלל הנחת צינורות בטון בקוטר 1.5 מטר ובשיפוע מינימאלי ובניית שוחות ביקורת בגדלים לא סטנדרטים ביציקה במקום. העבודה נעשתה בתנאי קרקע קשים ובמי תהום ובתנאי חורף קשים תחת לחץ זמן עקב דרישות איגוד ערים דן להשמיש את הקו ולהזרים בו את השפכים.