פרוייקטים סביבתיים

מכון טיהור הרצליה

מכון הטיהור של הרצליה נבנה ושודרג מספר פעמים לאורך השנים.

מכון טיהור באר שבע

ניהול ופיקוח על הקמת המט"ש עבור חברת "מנרב".

מכון טיהור דימונה

נהול הקמת מכון טהור שפכים לעיר דימונה עבור העיריה.

מכון טיהור רעננה

מכון לטיפול בשפכי רעננה תוכנן לטפל ב- 18,000 מ"ק שפכים ליממה.

פרוייקטים נוספים - פרוייקטים סביבתיים קטגוריות נוספות קטגוריות נוספות קטגוריות נוספות קטגוריות נוספות קטגוריות נוספות

מכון טיהור ראשי לשפכי העיר אשדוד

מכון טיהור שפכים אשדוד תוכנן לטפל בשפכי העיר, בהיקף של 49,000 מ"ק שפכים ליממה.
המכון פועל בשיטת הבוצה המשופעלת ומכיל, בין השאר, מערכות לחסכון באנרגיה, המנצלות את הגז הנפלט בתהליך הטיפול להפעלת מנועי ביו-גז ולייצור חשמל.

מכון טיהור ראשי לשפכי העיר כפר סבא

הקמת מכון לטיהור שפכים עבור עיריות כפר סבא והוד השרון.
המכון תוכנן לטפל ב- 37,000 מ"ק שפכים ליממה בשיטת הבוצה המשופעלת.
הפרויקט כלל מבני בטון מורכבים, ציוד אלקטרו – מכאני, מערכת פיקוד ובקרה ועבודות פיתוח נרחבות.

מכון טיהור ראשי לשפכי העיר אשקלון

הקמת מכון טיהור ראשי לעיר אשקלון, כולל ביצוע קו הולכה מהעיר אל מכון הטיהור. מכון הטיהור לעיר אשקלון הוקם בתוך שטחי פרדסים, על גבול שמורת טבע, צפונית לעיר אשקלון.
המכון מתוכנן לטפל ב- 34,000 מ"ק שפכים ליממה בשיטת הבוצה המשופעלת. הקמת המכון במקומו החדש חייבה הנחת קו גרביטציוני בשיפוע מינימלי להובלת השפכים. הקו נבנה מ- PVC מבונה בקוטר 1.2 מטר ובאורך 3 ק"מ.
מאחר ומדובר בקו גרביטציוני, חייב הדבר ביצוע חפירות בעומקים עד 8 מטר.

מאגר ותחנת שאיבה לקולחי העיר אשקלון

בהמשך לבניית מכון טיהור השפכים באשקלון ולצורך תפעולו, הוקם מאגר אטום בתכולה של 100,000 מ"ק, תחנת שאיבה וקו הולכה באורך 5 ק"מ.

מאגר קולחים אטום ותחנת שאיבה לעיר רעננה

הקמת המאגר כלל איחוד ושדרוג בריכות שיקוע ישנות והפיכתן לשני מאגרים: אחד בנפח 95,000 מ"ק והשני בנפח 60,000 מ"ק. כמו-כן כלל הפרויקט הקמת תחנת שאיבה להשקיית שדות ופרדסים באזור.

מכון טיהור שפכים "תנובות"

מכון טיהור שפכים "תנובות" משרת את ישובי המועצה האזורית "לב-השרון" יחד עם העיר קלנסוואה. במסגרת הקמת המכון עבר התכנון המקורי שינויים והתאמות לתנאי המקום בפועל. המכון מתוכנן לטפל ב- 9,000 מ"ק שפכים ליממה, עם אפשרות להכפלת הספיקה ע"י הגדלה מודולרית של המתקנים. עבודות ההקמה בוצעו בתנאי קרקע וחורף קשים.

אתר מעבר לפסולת בניין

פרוייקט זה ממוקם בסמוך לצומת חולון, לצדי כביש איילון דרום. הפרוייקט כולל הקמת אתר מוסדר לאיסוף פסולת בניין בעיר תל אביב והעברתה לאתרי הטמנה אשר מחליף אתר לא מוסדר, הקיים בעברו השני של כביש איילון דרום וגורם למטרדים רבים. באתר זה מרוכזת פסולת הבניין בכמויות קטנות של משפצי דירות, אשר אין אפשרות לפנותה ישירות לאתרי הטמנה באזור. לאחר ריכוזה היא מועברת באמצעות משאיות גדולות לאתרי הטמנה אזוריים

קולחי אילת

פרוייקט סילוק קולחי העיר אילת לצורך השקיית השטחים החקלאיים של קיבוצי הערבה הדרומית, המרוחקים כ- 36 ק"מ מאילת ופזורים לאורך כביש הערבה.