דחיקת מנהרת ניקוז בהרצליה

איזור הבסה בהרצליה המשתרע ממזרח לרכס הכורכר שלאורך כביש החוף, הוצף מדי שנה בעונת הגשמים. בהחלטת עיריית הרצליה תוכננה מנהרה הקולטת את מי הגשמים בבסה ומעבירה אותם מתחת לרכס הכורכר אל ואדי שמצפון לאזור התעשייה בהרצליה פיתוח.

קוטר המנהרה 3.50 מ', ובאורך המנהרה כ- 900 מ' ממתקן הכניסה עד למתקן המעבר ממנהרה בקוטר 3.5 מ' למובל מלבני שיבוצע בנפרד.

לאורך המנהרה נבנו 3 פירים / שוחות נוספים לקליטת מערכות ניקוז עירוניות.

תקציב הפרוייקט כ – 50 מלש"ח.