מכון טיהור דימונה

נהול הקמת מכון טהור שפכים לעיר דימונה עבור העיריה, בשיטת תכנון ביצוע. מכון הטיהור תוכנן לטפל בשפכי העיר כולל שפכי המפעל "כיתן דימונה" בהיקף של 11,000 מ"ק שפכים ליום, המכון נבנה בשיתוף העיריה ולאור הפתוח העתידי הצפוי באזור.