מכון טיהור ראשי לשפכי העיר באר שבע

המכון לטיפול בשפכי העיר באר-שבע תוכנן לטיפול ב- 54,000 מ"ק שפכים ליום בשיטת הבוצה המשופעלת. התכנון ואספקת הציוד נעשו ע"י חברת "בייטמן" מדרום אפריקה.
המכון פועל אוטומטית ומוציא קולחים באופן שוטף לצרכי השקייה ובוצה מיוצבת הנשלחת להטמנה באתרים מורשים.