קו ביוב AY

פרויקט קו ביוב באילון (קו "AY") תוכנן במסגרת שדרוג קווי הולכת השפכים במטרופולין ת"א.

הפרויקט כולל ביצוע קו ביוב בשיטת הדחיקה תחת כביש האילון, באורך של כ- 8 ק"מ בקטע שבין נחל הירקון בצפון ועד "פארק דרום" שבדרום.

הקו עובר בשולי כביש האיילון בעומקים גדולים, וכולל לאורכו כ- 16 פירי דחיקה אשר מוקמו גם הם בשולי זכויות הדרך של כביש האיילון.

הפרויקט כולל הקמת תחנת שאיבה "איילון" בפארק דרום.
היקף הפרויקט כ- 500 מלש"ח, בשנים 2009 – 2013.