קו סניקה באשדוד

הנחת קו סניקה ראשי מפלדה בקוטר "40 ובאורך 7 ק"מ וכן הקמת גשר צנרת מפלדה עבור קו הסניקה מעל הנחל לכיש, במפתח של כ- 50 מטר.

לצורך הנחת הקו נבנה גשר מיוחד מעל לנחל לכיש, המשתלב בתוכניות שימור ושיקום הנחל. קו הסניקה עובר לאורך אזור התעשייה הצפוני של העיר ואוסף לתוכו את כל קוי השפכים הקיימים.